Rodeneuzendag

Rodeneuzenballen project in opdracht van Supersize

Vanuit het gebruik van de eindgebruiker, gaan producten ontwerpen en commercieel klaarstomen.

Zwam project